donderdag, augustus 10, 2017

Zijn we het verleerd ?                             


Nou ben ik niet zo spiritueel of gelovig aangelegd door mijn levenservaringen maar vooral realist in denken en doen. In mijn realistische gedachten weerleggen wat er gebeurd of gezegd wordt en dan tot de conclusie komen dat het onzin is gelogen of verzonnen of dan ook juist weer niet, maar dat dan wel altijd met vragen zonder antwoorden. Daarbij komt wel heel vaak een gevoel naar boven dat er meer is zonder te gaan zweven in een geloof of een overtuiging dat er meer zou zijn bijvoorbeeld na de dood. Is er meer dan wat de mens kan bedenken of ervaart in zijn leven ? Ja ! 
Dat gevoel dat er meer is, is dan hoe wij mensen zijn in denken en doen en wordt bevestigd in het contact met die mensen. Juist de ongesproken woorden die worden gezegd vanuit hart en ziel komen bij mij binnen en dat moet dan ook vanuit hart en ziel zijn en niet vanuit het denken van de geest die soms op hol slaat en dan het denken overneemt waardoor er niets overblijft van dat ongesproken woord. Zijn wij het verleerd ? Neen ! Maar juist op dat gevoel van denken vanuit hart en ziel uit kunnen komen wordt vaak terzijde geschoven door de op hol geslagen geest.
Hoe je het ook wend of keert de mens is een spiritueel wezen vanuit zijn ziel, denken vanuit het hart vanuit zijn ziel en dat ontstaat al bij het ongeboren kind. Ook wordt dan al de geest beïnvloed door wat het meemaakt van buitenaf. Bij de geboorte en na de geboorte bij het opgroeien wordt juist de geest gevormd en is bepalend omtrent het gedrag in diens leven. Jammer hoe het soms kan verlopen in een gedrag wat ik als beestachtig wil beschrijven en niet meer kunnen handelen vanuit hart en ziel. Respectloos naar het leven en vanuit de geest je leven laten bepalen. Juist dan is of blijft er niets meer over waarin wij mensen allemaal gelijk zijn en dat is juist vanuit je hart en vanuit je ziel. 
Juist dat denken vanuit hart en ziel wat ieder mens als een subtiel fijnstoffelijke energie, als een energetisch lichaam heeft is niet waar te nemen en alleen bijna tastbaar in ons diepere bewustzijn. Dat wordt Aura genoemd en juist die subtiele energie voelt ieder mens en dan is het maar de vraag hoe en hoeveel je daarvan binnenlaat. De geest zal het afhankelijk van de opvoeding en vorming van die geest verwerpen of juist binnen laten komen waardoor hart en ziel het kunnen verstaan.  
Zonder woorden waarnemen hoe iemand tegenover je staat. Dit wordt door sommige mensen, NIET door mij, als een kleur gezien die zich om de mens heen vormt en verschilt in grote. Ik heb die kleuren nog nooit gezien maar heb wel ervaren hoe een ander mens tegenover mij kan staan in verschillende stemmingen. Vriendelijkheid of kwaadheid, agressie kan ieder mens zien in een ander zonder dat er gesproken wordt. Dit gaat nog verder en dan zijn er gesprekken vanuit je ziel met elkaar en juist dat is de kern waarmee mensen zich onderscheiden of kunnen onderscheiden van elke andere vorm van leven. 
Jammer hoe het met de mens verloopt in de wereld en kijk om me heen en word ook gevuld vanuit mijn geest met agressie en haatgevoelens of juist wraakgevoelens door het onrecht wat er onderling plaats vindt. In denken zonder dat er iets onherstelbaars is gebeurd, kom ik er gelukkig altijd weer op terug, hoe moeilijk soms ook, dat het respectloos is naar de medemens wat er gebeurd en dat we vanuit onze ziel allemaal gelijk zijn ! Alleen vanuit het handelen vanuit de geest is er ruzie, agressie of tot het ergste, dood en verderf zaaiend tot en met oorlog. 
R E S P E C T is het toverwoord voor vrede en ik prijs me gelukkig hoe ik opgegroeid ben en hoe ik in mijn leven gevormd ben en omring mij heel vaak met mensen die mij verstaan, die mij begrijpen, die niet alleen verbaal met mij kunnen praten maar dan ook vanuit hun ziel. Soms wildvreemden en dan is het er weer, het gevoel dat we uiteindelijk allemaal gelijk zijn ! 
Nu nog de hoe ik het noem „kankercellen" als kwaadaardige beesten, zieke geesten, verdorven zielen of hoe je het ook verder wil noemen tot inkeer laten komen om ook vanuit hun ziel te kunnen leven in denken en doen. Een onmogelijke opgaaf omdat het medicijn, met liefde beantwoorden, niet werkt. Hoe te handelen tegenover deze vaak beestachtige gedragingen van de „medemens" ? De massa heeft de kracht. De massa heeft een eigen mening. De massa is dan zo ook zonder kracht. Jammer dat het maar enkelen zijn die zonder woorden in meditatie deze oorlogen willen tegen gaan. 
Ik zelf richt of focus mij tot mijn diepste bewustzijn en hoop zonder woorden dat we elkaar kunnen bereiken en het kwaad kunnen bestrijden. Mijn hoop is dat ik het niet meemaak dat ik moet handelen vanuit mijn geest op dat moment wanneer dat onrecht in mijn directe omgeving plaats vind. Als dit verder zou gaan dan verbale agressie dan wordt het onherstelbaar en is niet of nooit meer goed te maken en dan zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn. 

Tsja nu alleen nog die verbale agressie af en toe in toom houden hè wanneer ik onrecht meemaak zie of voel en dan kom het wel goed met Wurdbreidzjer !wurdbreidzjer 20170810