donderdag, maart 29, 2018

Van Niets tot iets of wat anders.

In den beginne was er niets en toen ontplofte dat ook nog en dat is een uitlating die ik vaak gebruik maar is afkomstig van een professor uit Utrecht wat mij bekend is maar verder ? Dus even Googlen en kijk zelf maar want dat is teveel om op te schrijven ! Wat mij bezig houdt is dat woordje „niets“ ? Niets is niet iets maar wat anders ? Dat iets of wat anders is nooit verder bekeken of onderzocht omdat het niets is dus niet tastbaar zichtbaar of op één of andere manier waarneembaar en dan schieten de menselijke zintuigen tekort en kunnen we alleen maar fantaseren. We zouden dan met de knappe koppen bij elkaar moeten onderzoeken wat dat niets is. Als het niet iets is wat is het dan wel en dan kom je op  iets uit wat niet uit te leggen is.
Daarom dient het woord „niets" uit de woordenschat te worden verwijderd om nooit meer te worden gebruikt ! Nooit ? Niet ooit en dat is nog wel verklaarbaar en begrijpbaar dus nooit mag blijven.

Niets is er dus altijd geweest en zo kom je dan op het woord altijd. Het woord altijd gaat menselijke begrippen te boven althans als je het uit wilt leggen want dat kan niet. Dan heb ik er nog wel een paar die me à la minute te binnen schieten en dat is bijvoorbeeld oneindig. 
Oneindig is zonder eind en dat gaat menselijke begrippen ook weer te boven omdat er altijd een eind is en in gedachten kan ik mij oneindig niet voorstellen.

Dus een kort lijstje van 3 woorden die ik dan wel begrijp maar die verder niet uit te leggen zijn :
 

Niets
Altijd
Oneindig

Ik vind dan deze 3 woordjes wel even genoeg omdat ik niet van plan ben de komende jaren een lijst te maken van woorden die een begrip zijn maar verder niet uit te leggen. In het oneindige is er niets meer en dat is er altijd geweest. Ik neem nu een borrel en schenk mijn glas half leeg en mijmer nog wel even door hoe krom de taal is die door mensen wordt gebruikt ? Het blijkt maar weer dat door het gebruik van woorden de mensen elkaar willen uitleggen wat er bedoeld wordt. Daarin zijn deze drie woorden van de vele die er zijn gebruikt die eigenlijk helemaal geen verklaring of uitleg geven !

Niets is wel een dingetje hoor en is er dan niet iets waarin ik kan geloven ? Ja ! Dat iets wordt gemakzuchtig vind ik GOD genoemd en is dus niet iets maarja dan moet je geloven en dat is niet de realiteit. Niet geloven maar zeker weten !  Het begint al fout met In den beginnen alsof er een begin is geweest - ooit - nooit - altijd ! Antwoord of antwoorden die zijn er niet omdat je hoe dan ook bij de uitleg woorden gaat gebruiken die al niet te verklaren zijn. 
Niets is zo'n woord wat ik dan tegen kom en dat is dus niet iets maar wat is dan dat iets ? Schepping ? In den beginne ?  Oerbang ?  Evolutie ? Niet of nog niet uit te leggen maar ik weet het wel en velen met mij. Ieders uitleg is voor de ander niet te begrijpen dus is het maar beter om daar over te zwijgen. Pas als je bijvoorbeeld het woordje niets begrijpt dan is er iets geweest en dat is juist dat iets wat niet uit te leggen of te verklaren is want daar moet je in geloven ?

Niets is niet iets maar wat anders !


Wurdbreidzjer 20180329